Innym przykładem podatku, jest podatek pobierany od osób fizycznych prowadzących pozarolnicza działalność oraz pracowników, emerytów i rencistów. Co możemy w tym przypadku powiedzieć o przedmiocie i stawce opodatkowania? Przychód uzyskamy pod odjęciu kwot ustanowionych odliczeń. Natomiast stawki podatkowe są uzależnione od rodzaju i zakresu działalności. Zazwyczaj wynoszą one 8,5%, 5,5%, 3%. Można powiedzieć, że to jedna z najprostszych form opodatkowania. Co musza robić więc osoby fizyczne, jako podatnicy? Zobowiązani są prowadzić ewidencję przychodów, mogą korzystać w ustawowego zwolnienia od podatku. Natomiast tak zwany ryczałt ulega obniżeniu o kwoty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatku. Kto więc płaci taki zryczałtowany podatek? Mogą go płacić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Należy też podkreślić, że osoby fizyczne są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznać podatkowych. A podatek opłacają w formie ryczałtu w wysokości ustalonych stawek kwotowych. Tak więc zarówno osoby fizyczne, jak i prawne muszą płacić określone im podatki, choć w pewnych sytuacjach są wyjątki stosowania danego podatku.

http://perimet.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]