Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, choć jest przyznawana przez Komisję Noblowską, przeznaczone na nią fundusze nie pochodzą z funduszy Alfreda Nobla, tych samych, które przeznaczane są na słynne nagrody imienia wynalazcy. Tę nagrodę począwszy od 1969 roku funduje Bank Szwecji. Pierwsza nagroda została przyznana za dokonania w dziedzinie ekonometrii, laureatami byli: Ragnan Anton Kittil Frisch oraz Jan Tinbergen, którzy opracowali dynamiczne modele i wzory zastosowania tychże do analizy procesów ekonomicznych. Późniejsze dziedziny przyznawano między innymi z takich dziedzin ekonomicznych jak: makroekonomia, mikroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse publiczne, teoria wzrostu gospodarczego, ekonomia finansowa, ekonomia informacji, ekonomia dobrobytu, psychologia ekonomiczna i ekonomia eksperymentalna, organizacja przemysłu, teoria gier, historia gospodarcza, zarządzanie i ekonomia międzynarodowa. Ostatnią jak do tej pory nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla z dziedziny ekonomii otrzymali w roku 2011. Thomas Sargent oraz Christopher Sims za badania empiryczne nad przyczynami i skutkami w dziedzinie makroekonomii.

http://szkolajutra.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]