Ubezpieczenie dziecka zamiast szkolnego NNW

Rodzice aby ochronić dziecko często decydują się na zakup ubezpieczenia oferowanego przez szkole. Ubezpieczenie NNW dla uczniów polisą w szkole obejmuje ochronę dziecka tzw. polisą grupową. Jest ona oferowana przeważnie na początku roku szkolnego jednakże jej zakup nie gwarantuje pełnego ubezpieczenia dziecka, a oferowane w ten sposób kwoty takiego ubezpieczenia z reguły są zbyt niskie by mogły zapewnić wystarczającą ochronę naszego dziecka podczas wycieczki szkolnej jak i otrzymaną kwotę ubezpieczenia w razie wypadku.

Podstawowym pytaniem więc jest jak wybrać ubezpieczenie dziecka aby zapewnić mu wystarczającą ochronę, a jednocześnie by ta odpowiadała potencjalnym zagrożeniom?

Czasem w skrajnych sytuacjach podczas wyboru ubezpieczenia dla dzieci dochodzi dochodzi do nietypowego wyboru firmy ubezpieczeniowej. Niektóre są faworyzowanie kosztem innych, nawet jeśli nie posiadają najlepszej obecnie oferty. Niekiedy także sami rodzice przyczyniają się do bagatelizowania problemy np. poprzez brak zwrócenia uwagi na wybór ubezpieczenia NNW. Także niewielu z nich rozpatruje i analizuje warunki umowy z ubezpieczycielem, a przeważnie jedyne co nas interesuje to ostateczna jaką przyjdzie zapłacić za ubezpieczenie. Mimo, że jest korzystna to ostatecznie może nieść ze sobą niską kwotę poniesionego odszkodowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.

Lepszym rozwiązaniem jest wybranie indywidualnego ubezpieczenia dziecka. W podstawowej opcji ubezpieczenie nnw dziecka obejmuje w swym zakresie nieprzewidziane skutki nieszczęśliwych wypadków np. w sytuacji gdy dojdzie do niespodziewanych zdarzeń spowodowanych przez zewnętrzne czynniki zapewniając podstawową ochronę i koszty leczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji nie odpowiada za wywołanie choroby ucznia (co innego w przypadku wystąpienia zawału serca lub zatrucia). Wysokość dostarczanego odszkodowania jest obliczana z kwoty ubezpieczenia oraz procentowego uszkodzenia zdrowia. Te dane są zawarte w tabeli opłat za uszczerbek na zdrowiu danego ubezpieczyciela.

Alternatywa do szkolnego NNW to zaopatrzenie się w indywidualną polisę ubezpieczeniową, która nie tylko będzie zawierała pełny zakres ubezpieczenia, ale też odpowiadała wszystkim potrzebom jakie mogą wiązać się z zapewnieniem własnemu dziecku koniecznej ochrony. Zakupienie dodatkowych opcji ubezpieczenia dla dziecka, może wiązać się z występowaniem różnych wariantów jak np. ubezpieczenie assistance lub zasiłek dzienny przypadający na sytuację gdy dziecko ma przerwę w nauce.

[Głosów:0    Średnia:0/5]