Konkubinat to nieformalny typ związku, który staje się coraz częstszy. Dzieje się tak z różnych powodów, jednak najczęściej jest to niechęć osób pozostających w związku do formalizowania go, czyli zawarcia ślubu kościelnego bądź cywilnego. W związku takim żyją też często osoby, które z przyczyn prawnych nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. Najczęściej o wyborze życia w konkubinacie decydują jednak względy obyczajowe. Wiele osób uważa, że nie musi formalizować związku, aby czuć się spełnionym.

Konkubinat jest rodzajem związku, który ma zatem swoje istotne zalety, ale z drugiej strony znacząco różni się w ujęciu prawnym od małżeństwa. To, co może wydawać się zaletą konkubinatu, w dłuższej perspektywie może okazać się poważnym minusem. Jako że coraz więcej osób wybiera konkubinat jako formę współżycia, coraz więcej też chce wiedzieć, czym jest konkubinat i jakie są jego zalety i wady. Warto zawczasu poznać reguły, jakimi rządzi się życie bez zawartego ślubu cywilnego.

Związek bez małżeństwa coraz popularniejszy

Większe zainteresowanie tematem konkubinatu to efekt tego, że coraz większy odsetek związków jest właśnie nieformalnych, a osoby żyjące ze sobą nie noszą obrączek. Na samym początku trzeba jednak wyjaśnić, czym jest konkubinat, i że nie każdy nieformalny związek jest siłą rzeczy konkubinatem. Aby można było określić go tym mianem, musi być spełnionych kilka istotnych warunków. Przede wszystkim jest to termin, który odnosi się do wspólnego pożycia mężczyzny i kobiety, a więc nie dotyczy par homoseksualnych. Musi także zaistnieć pożycie podobne, jakie jest w małżeństwie. Muszą zaistnieć więzi: duchowa, fizyczna, czy gospodarcza. Istotne jest także, aby było wspólne zamieszkiwanie w gospodarstwie domowym.

Konkubinat a prawo

Konkubinat to rodzaj związku, którego zasady nie są regulowane prawnie, a odnoszą się do niego jedynie normy społeczne. Oznacza to, że związek bez małżeństwa to współżycie dwojga ludzi, którzy nie nabywają praw i obowiązków, jakie prawo nakłada na małżonków. Dotyczy to zarówno okresu wspólnego pożycia, jak również sytuacji, gdy konkubenci postanawiają się rozstać. To właśnie w tej sytuacji najczęściej daje się we znaki kwestia konkubinat a prawo, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba podziału majątku. Choć prawo nie określa, co należy się jednemu czy drugiemu konkubentowi, to nie ma przeciwwskazań, aby dokonać ustaleń takich przed sądem i uregulować prawnie warunki rozstania.

Konkubinat a małżeństwo – różnice

Konkubentom nie przysługuje wiele praw, jakie mają względem siebie małżonkowie. Nie mogą bez pełnomocnictwa reprezentować siebie przed organami administracji państwowej czy pracodawcą. Nie mogą również wspólnie podejmować czynności, jak rozliczanie podatku, zaciągnie kredytów, spisywanie umów. W przypadku rozstania czy śmierci jednego z konkubentów, drugiemu nie przysługuje spadek ustawowy, a jedynie testamentowy, nie przysługuje renta rodzinna czy alimenty na drugiego z konkubentów. Związek bez małżeństwa to również rozdzielność majątkowa, a każda rzecz należy do osoby, która ją nabyła.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]