W szkołach średnich oraz pozostałych z niższych poziomów kształcenia otrzymywane wyniki roczne znajdowały się na znanych wszystkim świadectwach ukończenia danej klasy, a posiadanie średniej minimum 4,75 dawało uczniom świadectwo z czerwonym paskiem. Średnia ocen dająca czerwony pasek jest w całym kraju taka sama, bez możliwości jakichkolwiek zmian. Nieco inaczej prezentują się uczelnie wyższe. Pomijając fakt, iż student posiada indeks, gdzie wprowadza się oceny ze wszystkich egzaminów w ciągu studiowania to dopiero dyplom ukończenia studiów jest czymś w rodzaju świadectwa. Jednak nie obowiązują tu żadne reguły dotyczące średniej ocen z poszczególnych semestrów. Sposobem nagradzania studentów posiadających najwyższą średnią są stypendia naukowe przyznawane przez rektora danej uczelni. Współcześnie obowiązujące reguły przyznawanie takiego stypendium są dostosowane do specyfiki kierunków, a wiadomo, że niektóre kierunki studiów są łatwiejsze, inne wymagają więcej pracy, co wynika zresztą z różnic w zasobie, ilości czy jakości wiedzy na określonych kierunkach. W celu osiągnięcia optymalnej i sprawiedliwej reguły wynagradzania każdy kierunek posiada inny próg przyznawania stypendium, a ilość osób nagrodzonych jest oczywiście ograniczona. Jednym ze sposobów jest wyodrębnienie pewnej liczby osób z najwyższymi wynikami w nauce, a nagradzanie polega na comiesięcznym wypłacaniu danej kwoty dla studenta przez następny rok studiów. Kwoty uzależnione są oczywiście od ilości pieniędzy przeznaczonych na stypendia, a to jest również indywidualna sprawą każdej z uczelni osobno.

http://www.eduforum.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]