Różne podmioty dokonują odmiennych decyzji inwestycyjnych w różnym celu. Poza inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz bankami na rynku forex obecne są też firmy. Mają one zgoła inny cel wynika to z potrzeby zawierania transakcji z kontrahentami w obcej walucie i na obcych rynkach. Powstaje tu ryzyko walutowe, korzyścią dla przedsiebiorcy jest wyeliminowanie go do zera. Co ciekawe jest to w pełni możliwe. Najpierw jednak o ryzyku wynika ono z tego, że kurs walutowy się zmienia. Dlatego wartość pieniędzy jaką firma otrzyma może się zmienić w zlaeżności od zmiany kursu walutowego. W tym celu należy wykonać hedging czyli transakcję zabezpieczającą. Hedging polega na zawarciu transakcji finansowej polegającej na zabezpieczeniu się przed zmianą wartości kursu walutowego. W tym celu można wykorzystać liczne instrumenty finansowe takie jak kontrakty terminowe typu forward i futures oraz opcje i swapy. Hedging jest przeciwieństwem transakcji spekulacyjnej bowiem ma charakter obronny i nie jest nastawiony na zysk. Spekulacja prowadzi do tego, że rynki są za bardzo oderwane od rzeczywistości. Ich wpłwy na rynek jest bardzo duży obecnie i prowadzi do tego, że ceny poszczególnych walorów zwłaszcza walut są za bardzo oderwane od tego co dzieje się w relanej gospodarce. Zgodnie z teorią ekonomii zwłaszcza klasycznej nie powinno tak być i jest to swojego rodzaju zaburzenie. Kiedyś może zostanie to zmienione, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości. Spekulacyjny charakter transakcji doprowadza też do znacznie większych ruchów cenowych i chaosu.

http://www.cigg.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]