Jednym z najbardziej popularnych programów studenckich realizowanych na rozmaitych uczelniach świata są tak zwane erasmusy – programy wymiany studenckiej. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest międzynarodowa integracja studentów oraz możliwość poznawania, jak funkcjonują inne uczelnie, zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach. studenci, którzy biorą udział w programie uprzednio muszą spełniać warunki formalne, narzucane bezpośrednio przez uczelnie, do których zalicza się zwykle średnią ocen, poziom znajomości języka obcego oraz kierunek studiów. Osoba, która wyjeżdża na Erasmusa studiuje swój kierunek według reguł i zasad obowiązujących na obcej uczelni. Jest poniekąd przez jakiś czas, zwykle semestr studentem innej, obcojęzycznej uczelni. Mieszkanie zapewnione jest zazwyczaj w akademikach bądź innych domach studenckich, w których mieszkają młodzi studenci. Otrzymuje się także wsparcie finansowe, którego wysokość teoretycznie powinna wystarczać na spełnianie podstawowych potrzeb każdego człowieka. W praktyce zawsze lepiej jest posiadać zaplecze finansowe we własnym zakresie, jednak według niektórych da się utrzymać za pieniądze pochodzące z uczelni. Kolejnym warunkiem przystąpienia jest zobowiązanie przyjęcia studenta z danego kraju, a także sprawowanie nad nim opieki, tak samo, jak robili to studenci innego kraju podczas wymiany. Dzięki takiej obustronnej współpracy międzynarodowej studenci z różnych krajów maja możliwość bliższego poznania obyczajów, kultury i wartości panujących w danym kraju.

http://www.pou.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]