Własna działalność gospodarcza

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej. Na rynku jest coraz więcej małych firm, jednoosobowych, wielkich korporacji, firm produkcyjnych, usługowych… Można wyliczać bez końca. Otwarcie działalności gospodarczej nie jest wcale takie łatwe. Wymaga nakładu środków finansowych i własnego czasu. Jak zatem zacząć zakładać własną firmę?
Jeśli chcemy pracować na własny rachunek, przykładowo samemu szyć ubrania, można pomyśleć o jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma jest coraz bardziej znana i ceniona przez rynek.
Otwarcie działalności gospodarczej wymaga precyzyjnie określonego planu i pomysłu. Jeśli już wiemy, co chcemy robić i dokładnie oszacujemy, czy mamy szansę na sukces, należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zazwyczaj trzeba się udać do urzędu gminy w celu złożenia tego wniosku, ale można wykonać to drogą elektroniczną.
Należy pamiętać, że elementami, bez których taki wpis nie zaistnieje, są: NIP, Pesel, adres firmy, adres e-mail lub numer telefonu, kod działalności (pięć znaków, które ułożyła Polska Klasyfikacja Działalności), datę rozpoczęcia działalności, rodzaj opodatkowania, dane rachunku bankowego.
Od zeszłego roku istnieje także możliwość prowadzenia działalności niezarejestrowanej, jeśli przychody nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia oraz osoba prowadząca działalność w okresie ostatnich sześćdziesięciu miesięcy nie wykonywała żadnej z działalności gospodarczych.
Po wpisie do CEIDG należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu wypełnienia formularza ZUS ZUA (ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne). Ciekawym rozwiązaniem jest w tym przypadku wykorzystanie tak zwanej ulgi na start, która zwalnia z opłacania składek społecznych przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
Otwarcie działalności gospodarczej wymaga także złożenia deklaracji VAT-R, dotyczącego danych w zakresie podatku VAT. Osoba prowadząca działalność decyduje, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zamierza z tego zrezygnować.
Otwarcie działalności gospodarczej pociąga za sobą stres i liczne obowiązki – przedsiębiorca musi zadbać o reklamę swoich usług, o odpowiednie narzędzia do pracy, o pracowników (jeśli założył większą działalność niż jednoosobowa), o prowadzenie księgowości w sposób jasny i zgodny z prawem.
Pomocne w tym zakresie okazują się różne programy komputerowe, typu program do fakturowania, prowadzenie ewidencji czasu pracy, system zarządzania gospodarką magazynową, moduł CRM (zarządzanie kontaktami z kontrahentami, zaplanowanie zadań i obowiązków), prowadzenie ewidencji środków trwałych. Bardzo często otwarcie działalności gospodarczej wiąże się więc z pomocą osób trzecich – księgowej, urzędników, programistów… Warto skorzystać z ich usług, aby mieć pewność, że wszystko zostało zrobione zgodnie z wytycznymi, co pozwoli na mniejszy stres i większe poczucie dobrego wykonania wszystkich zadań.

http://www.novapr.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]