Urlop pół etatu

Prawa pracownicze to swoiste gwarancje, które zostały bezpośrednio uregulowane w obowiązującym kodeksie pracy. Trzeba przyznać, że prawa te są bardzo korzystne dla pracownika, ponieważ stawiają go w bardzo korzystnej pozycji względem pracodawcy. Należy mieć na uwadze, że to właśnie ten drugi podmiot miałby pozycję dominującą gdyby nie uregulowania zawarte w kodeksie pracy. Dlatego zaznacza się, że w każdym państwie powinna obowiązywać ustawa, która będzie zawierała odpowiednie postulaty dla ludu pracującego. Na ogół nie ma z tym większych problemów, jednakże spore kontrowersje może budzić fakt, że mogą z przywilejów korzystać jedynie osoby, które wykonują obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę. Tym samym wszyscy ludzie, którzy wykonują umowę o dzieło bądź umowę zlecenia, nie są nią objęci. Niestety, w żaden sposób nie jest możliwa zmiana istniejącego stanu rzeczy. Zaleca się, aby przyszły ustawodawca zastanowił się, czy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto pozostawić relikty, które obowiązywały jeszcze w poprzednim systemie społecznym i gospodarczym.

Dla pracownika niezwykle istotne jest, jakie ma uprawnienia urlopowe. Jak powszechnie wiadomo, wypoczynek pełni niezwykle kluczową rolę nie tylko w zakresie skutków zdrowotnych, ale również pozytywnie wpływa na pogodę ducha i utrzymywanie stałego poziomu motywacji do działania. Duże znaczenie ma fakt, że urlop pół etatu jest znacznie niższy niż ten, który przysługuje osobom wykonującym obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze czasu pracy. Na ogół jednak możliwe jest wyróżnienie w tym zakresie pewnych rozwiązań, które pozwalają korzystać z zwiększonych świadczeń urlopowych. Otóż w sytuacji, gdy dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, może ubiegać się o coroczny, dodatkowy urlop na cele rehabilitacyjne. Nie jest w tej sytuacji konieczne okazywanie jakichkolwiek zwolnień, bowiem już ustawa przyznaje takie świadczenie. Konieczne jest jednak okazanie skierowania na turnus rehabilitacyjny od lekarza, u którego stale się leczymy. Nie ma z tym najmniejszych problemów, jednak niedopełnienie obowiązku przedłożenia takowego zaświadczenie może rodzić po stronie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy nie poinformujemy go odpowiednio wcześnie o planowanym urlopie.

Ogromne znaczenie przypisuje się również urlopowi okolicznościowemu. Trzeba przyznać, że dzięki niemu możliwe jest otrzymanie kilku płatnych dni wolnych w skali roku. Na ogół każde wydarzenie rodzinne o podniosłym charakterze może stanowić podstawę do uzyskania dodatkowych dni wolnych. Należy jednak daną okoliczność bardzo starannie udokumentować, ponieważ jeżeli tego zaniedbamy, możemy liczyć się z tym, że pracodawca za czas nieobecności nie zapłaci nam stosownego wynagrodzenia. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby każdy nie bagatelizował obowiązków dowodowych. Z drugiej strony możliwe jest uzyskanie dodatkowego urlopu okolicznościowego na potrzeby udziału w delegacji zamiejscowej.

http://www.trenujsukces.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJak naprawić związek?
Następny artykułMam biznes