Bezrobocie od wielu lat jest głównym problem gospodarczym problemem naszego kraju. Często wskaźniki odpowiadające za pomiar tego zjawiska są w Polsce zbyt wysokie.
Doprowadza to do wielu patologii społecznych tj. doprowadzania się ludzi bezrobotnych do alkoholizmu, narkomanii i chorób psychicznych. Po drugie bezrobotni stanowią problem dla państwa, gdyż należy pomóc im finansowo w odpowiedni sposób, aby mogli żyć przynajmniej na granicy ubóstwa posiadając elementarne środki tj. pożywienie, środki higieny, ubranie i lokum, w którym mogą osiedlić się w tym trudnym dla nich czasie. W artykule należy przedstawić główne przyczyny bezrobocia oraz skutki wywołane temu negatywnemu zjawisku.
Głównych przyczyn braku możliwości pracy w Polsce jest wiele. Jedną z nich jest tracenie opłacalności firm przemysłowych z różnych branż. Najbardziej dotkliwa dla społeczeństwa jest w tym aspekcie likwidacja górnictwa. Górny Śląsk jest z tego powodu obszarem dużego bezrobocia. Powodem upadłości kopalń jest mniejszy popyt na węgiel w zakresie energetycznym, ponieważ wielu ekspertów twierdzi, że węgiel jest bardzo toksyczny przy spalaniu i grozi zdrowiu mieszkańców. Po drugie koszty wydobycia są wysokie i staje się to nierentowne w dłuższym okresie.
Kolejną przyczyną jest ograniczanie produkcji. Związane to jest ściśle z tym, że wielu Polaków nie stać na zakup produktów, co niesie niższą podaż a w konsekwencji zwalnianie pracowników.
Brak informacji o miejscach pracy stanowi nieco mniejszy problem, ponieważ rozwój informatyzacji nieco poprawił sytuację bezrobotnym. Należy jednak pamiętać, że wiele firm nie ogłasza swoich naborów w Internecie, czy w prasie. W konsekwencji zakłady pracy zatrudniają często słabiej wykwalifikowanych robotników, lecz są to w dużej mierze osoby mające znajomości z kierownictwem przedsiębiorstw.
Często bywa tak, iż potrzeby rynku są zgoła odmienne niż wykształcenie pracowników na danym terenie. Przyczyną tego jest zła polityka rekrutacji studentów oraz niedostateczna wiedza praktyczna w danej, dominującej branży.
Rozwój nowych technologii spowodował duże utrudnienia dostosowania swoich kwalifikacji szczególnie osób starszych. Ludzie nieuczący się wcześniej nowinek technologicznych po prostu sobie nie radzą, gdyż jest to dla nich trudne, aby na starsze lata chłonąć naukę.
Wysokie podatki, to następny problem uderzający nie tylko w osoby fizyczne, ale też w spółki, firmy o większym zasięgu. Wysokie koszty nie pozwalają na rozwój firmy, więc również na zatrudnianie nowych pracowników.
Import towarów w Polsce ostatnio znacząco się podniósł. Powoduje to napływ często lepszych jakościowo towarów po atrakcyjnych cenach. Wtedy nasze towary są mniej konkurencyjne, podaż spada i następuje redukcja pracowników. W aspekcie polityki celnej przyczyną bezrobocia jest zbyt otwarty rynek bez odpowiednich zabezpieczeń na granicach.
Wina nie leży też w polityce, ale bezrobotni są winni sami sobie, gdyż nie wykazują aktywności. Nie rejestrują się często w Urzędach Pracy, nie szukają ofert w prasie lub Internecie.
W polskich realiach emeryci często nie przestają pracować z powodu niskich emerytur i braku oszczędności. Wpychają się w ten sposób lukę, która czekała na ludzi młodych- pełnych optymizmu i ambicji.
Podsumowując, należy potwierdzić fakt, że bezrobocie w Polsce spowodowane jest wieloma przyczynami. Najnowsze statystyki pokazują, że z bezrobociem w Polsce jest nieco lepiej. Jednak główną przyczyną jest wyjazd zarobkowy młodych do innych krajów, dlatego też prognozy nie są obiecujące. Jeśli nasza polityka pracy będzie dojrzała i elastyczna, to wszystko można odmienić, ale na to potrzeba czasu, który upływa bardzo szybko i eliminuje podjęcie przez Polaków drogi do spełnienia swego zawodowego celu w ojczystym kraju.

www.leaderservice.pl/

[Głosów:3    Średnia:2.3/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNoclegi
Następny artykułTran