Program do rozliczenia pit 2017

Dopiero po zakończeniu roku podatkowego podatnicy będą mogli składać roczne zeznania podatkowe za rok 2016. Może być do tego przydatny program do rozliczenia pit 2017.

Obecnie dostępne są programy pit, które  nie mogą być zastosowane do zeznań składanych w roku 2017. Program do rozliczenia pit 2017 nie jest dostępny w roku 2016. Prawie każdy rok przynosi zmiany w prawie podatkowym i w związku z tym programy trzeba aktualizować.

Niektóre nowelizacje prawa podatkowego dotyczą jedynie wąskich grup podatników jak np. rolników rozliczających dochody ze zbycia własnych przetworów, inne  zmiany obejmują ogół podatników  składających roczne deklaracje podatkowe. Zarówno jedne jak i drugie zmiany musi uwzględnić program do rozliczenia pit 2017.

Po wprowadzeniu aktualizacji program do rozliczenia pit 2017 może być zastosowany przez podatnika do złożenia zeznania  dopiero po 1 stycznia. W celu  rozliczeń podatkowych można będzie korzystać z obowiązujących wzorów  formularzy  w wersjach określonych rozporządzeniem Ministerstwa Finansów.

Nowym formularzem podatkowym wprowadzonym do rozliczeń za 2016 rok jest PIT/DS. Na druku tym podatnik przekazuje informacje o wysokości dochodów lub strat z działów specjalnych produkcji rolnej w okresie roku podatkowego. Formularz PIT/DS jest załącznikiem  do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Innym przykładem wprowadzonych zmian może być sposób klasyfikowania  przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu jako przychodów z innych źródeł, a nie z działalności gospodarczej jak dotychczas. Po spełnieniu szeregu warunków podatnicy będą mogli wykazać tego rodzaju przychody w deklaracji PIT-36 jako „inne źródła”.

W zakresach, w których nie są wprowadzane zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym program do rozliczenia pit 2017 nie będzie zawierał nowych rozwiązań. Przykładem może być  pozostająca w 2017 roku bez zmian kwota nieopodatkowana, progi i skala podatkowa, sposób preferencyjnych wspólnych  rozliczeń dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci itp.
Dobry program do rozliczenia pit 2017 pozwoli nam rozliczyć się z fiskusem bez zagłębiania w przepisy podatkowe. Nie tylko pomoże nam wybrać właściwy formularz  zeznania podatkowego, wypełnić go prawidłowo wraz z obowiązującymi załącznikami, ale podpowie też najlepsze sposoby na obniżenie podatku.W naszym rozliczeniu uwzględnione będą  wszystkie obowiązujące zasady, sposób obliczania podatku, limity odliczeń i inne wskaźniki. Po wypełnieniu deklaracji możemy ją wydrukować i zanieść druki osobiście lub wysłać pocztą do urzędu skarbowego. Możemy też wypełnić zeznanie online i wysłać do systemu fiskalnego przez internet. Dowodem prawidłowego  dostarczenia  deklaracji do urzędu skarbowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

[Głosów:1    Średnia:5/5]