Pisanie pracy

Pisanie pracy dyplomowej jest wyzwaniem w życiu każdego studenta. Jest to ważne w kontekście wyniesienia odpowiedniej i wartościowej wiedzy merytorycznej ze studiów, tak aby móc ją potem przełożyć na praktykę i do pracy w zawodzie. Aby napisać tekst pracy dyplomowej, trzeba wpierw wybrać właściwy dla siebie temat. Istotny jest też wybór promotora. Wszak ważne, aby prowadziła nas przez ten etap osoba, która będzie się interesować naszym tematem i która będzie w stanie odpowiednio nam pomóc. Pamiętać też należy o tym, że różni się pisanie pracy licencjackiej, która wiąże się głównie z jakością odtwórczą od pisania pracy magisterskiej, która jest już znacznie bardziej złożonym problemem i musi stać się znacznie bardziej obszerna oraz pokazuje wysokie kwalifikacje studenta w danym zagadnieniu. Nie należy zapominać przy okazji także o warunkach pozamerytorycznych, a więc szczególnie o tych technicznych warunkach, które powinna spełniać każda praca dyplomowa. Należy do nich, chociażby kwestia używania czcionki – jej rozmiar, rodzaj, kolor, a także interlinia, aby wszystko wyglądało starannie i przejrzyście i aby można było łatwo doczytać się, o co chodzi autorowi między linijkami. Należy pamiętać też o tym, jak wyjustować tekst – tak, aby był on równomiernie wyrównany od lewej do prawej. Ponadto zazwyczaj praca powinna zawierać w sobie badania empiryczne – najczęściej są to ankiety na wybranej grupie reprezentatywnej, gdzie odpowiedź ma brzmieć: tak lub nie. Niektórzy wybierają jednak wywiady z osobami, a jeszcze inni obserwację danej grupy społecznej. Wyniki badań, teksty wywiadów, czy przykładowy formularz ankiety, zwykle są umieszczane na samym końcu pracy, podobnie jak i spis ilustracji i tabel. Nie należy zapominać także o bibliografii uporządkowanej we właściwej kolejności ze względu na autorów. Bibliografia powinna zawierać zarówno dokumenty naukowe, np. książki, jak i czasopisma, czy internet. Oczywiście podczas pisania pracy, należy na bieżąco się odwoływać do dokumentów, tworząc przypisy.

http://www.genotype.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]