Brak ocen i testów, rozwój i edukacja dziecka według indywidualnego planu, skoncentrowanie na kreatywności dziecka… metoda Montessori wzbudza wiele kontrowersji, dla jednych jest to jedna z najlepszych metod edukacji, dla innych technika, która w żaden sposób nie pomaga maluchom osiągać dobrych wyników w nauce. Jednak coraz większą popularnością i zaufaniem rodziców cieszą się przedszkola i żłobki Montessori.

Rewolucjonistka i matka metody Montessori

Autorką tej metody nauczania jest Maria Montessori, włoska lekarka, która pracowała z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Na początku XX wieku były one umieszczane w szpitalach psychiatrycznych wraz z dorosłymi, co niekorzystnie wpływało na ich leczenie i nie przynosiło pożądanych efektów. Brakowało zindywidualizowanej metody dostosowanej do specyfiki schorzeń dzieci. Maria Montessori postanowiła to zmienić, wprowadzając nową metodę leczenia, ale przede wszystkim nauki. Okazało się, że dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce niż zdrowe dzieci.

W centrum pedagogiki Montessori stoi dziecko, w cieniu zaś pozostają nauczyciele i rodzice. Uwzględnia się indywidualne predyspozycje każdego dziecka i jego charakter, to ono samodzielnie decyduje o tym, czego w tym momencie chce się uczyć, co chce robić i nad czym pracować. Pozostawia się mu większą swobodę wyboru, co pobudza jego kreatywność. To, co odgrywa kluczową rolę w pedagogice Montessori, to pomoce dydaktyczne. Wykonane są z naturalnych materiałów, dotyczą ćwiczeń z praktycznego życia, przeznaczone są do nauki języków obcych, matematyki i kultury, to materiały sensoryczne, artystyczne, ale też religijne.

Montessori w żłobkach i przedszkolach

Według wielu opinii metoda Montessori jest doskonała dla dzieci w wieku do lat 6.  Z tego powodu powstaje wiele placówek dla najmłodszych dzieci, w których stosuje się tę metodę, żłobek Montessori w Poznaniu wraz z przedszkolem dla starszych dzieci. Wychowywane są one w oparciu o swobodę podejmowania przez nich decyzji, nie stosuje się przymusu, który bardzo często jest przyczyną buntu w tak młodym wieku. Dziecko pracuje dla własnej satysfakcji, nie dla nagrody, rozwijana jest samodzielność i wiara we własne możliwości. Program edukacji i wychowania, jaki stosuje m.in. żłobek Montessori w Poznaniu, bazuje na 5 podstawowych założeniach, którymi są: autoedukacja, szacunek do dziecka, przygotowanie środowiska, chłonny umysł i wrażliwe okresy.

5 fundamentów wychowania Montessori

Żłobek Montessori w Poznaniu to miejsce, w którym to dziecko traktowane jest jako człowiek wyjątkowy, nie ma poczucia, że coś musi, że czegoś się od niego wymaga. To szacunek do dziecka jest kluczowym aspektem metody Montessori. Ponadto wykorzystuje się wiedzę na temat tego, że dzieci mają naturalną zdolność do edukowania samych siebie. Są doskonałymi obserwatorami i naśladowcami, poznają świat wszystkimi zmysłami, nie boją się dotykać, smakować i sprawdzać.

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, ma swoje wrażliwe okresy, w których panują najlepsze warunki do nauki konkretnych czynności. Nauczyciel obserwuje dziecko i nakierowuje je na konkretne ćwiczenia i materiały, które mają wspierać naukę. Ponadto ważne jest odpowiednie przygotowanie środowiska, które zmienia się wraz z wiekiem, dlatego metoda Montessori zakłada tworzenie grup dzieci w różnym wieku, dzięki czemu mogą one nawzajem uczyć się od siebie. To dodatkowo wspiera ich motywację. Kiedy widzą, ile potrafią starsze dzieci, one również chcą je naśladować.

[Głosów:1    Średnia:5/5]