Decyzja o rozwodzie z pewnością nie jest łatwa. Każdy z małżonków powinien się nad nią szczegółowo zastanowić. Nie ulega jednak wątpliwości, że do najbardziej newralgicznych momentów należy rozprawa rozwodowa, która rodzi strach i obawy. Warto wcześniej dowiedzieć się, jak wygląda jej przebieg. Poniżej znajdują się wszelkie wskazówki.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Aby rozwód mógł zostać orzeczony przez sąd, musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Stanowi to jedyną wskazówkę ze strony ustawodawcy. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnej rzeczy.

rozwód

Tego typu sytuacja ma miejsce pomiędzy małżonkami wyłącznie wtedy, gdy nie ma między nimi więzi ekonomicznej, fizycznej i emocjonalnej. Stan ten musi mieć charakter trwały, a nie chwilowy. Wtedy zarówno żona, jak i mąż mogą żądać przed sądem o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód.

Trwały rozkład pożycia a odmowa rozwodu

Istnieją jednak sytuacje, w których – pomimo zaistnienia trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia – sąd może odmówić orzeczenia rozwodu. W przypadku, gdy małżeństwo posiada małoletnie dzieci, a jednocześnie sąd uzna, że przez rozwód mogłoby ucierpieć ich dobro, nie da małżeństwu rozwodu.

W tym przypadku będzie konieczne sprawdzenie, w jaki sposób wpłynie to na dzieci oraz to, czy decyzja o rozwodzie mogłaby mieć jakiekolwiek negatywne skutki.

Kiedy jeszcze sąd może odmówić rozwodu?

Sąd może także nie dać rozwodu wtedy, gdy stwierdzi, że orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. To ogólne określenie i nie istnieje konkretna definicja. Określenie w wymaganym przypadku będzie konfrontowane przez sąd z sytuacją życiową małżonków. Jako przykład można podać nagłą, ciężką chorobę małżonka.

Niedopuszczalne będzie także orzeczenie rozwodu w sytuacji, gdy pozew o rozwód złożył małżonek, który jest całkowicie winny rozkładu pożycia. W takim przypadku będzie konieczna zgoda drugiego małżonka.

Wina za rozkład pożycia

Zanim podejmiemy formalne kroki, bardzo ważne jest podjęcie decyzji o tym, czy chcemy, aby sąd orzekł o winie małżonka. W tym przypadku przyda się adwokat specjalizujący się w rozwodach i skutecznie doradzi, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy chcemy, aby sąd orzekał o winie małżonka, rozwód będzie trwać dłużej.

wizyta u adwokata

Sąd musi wtedy zgromadzić materiał dowodowy oraz ustalić, kto faktycznie ponosi winę. Sąd także orzeknie, które z małżonków jest winne rozkładowi pożycia, chyba że dwójka zainteresowanych wystąpi ze wspólnym żądaniem o odstąpienie od orzekania o winie.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jeśli zdecydujemy się na podjęcie formalnych kroków, trzeba ustalić, do którego sądu składać pozew. Odpowiednim sądem jest sąd okręgowy, w okręgu którego wspólnie zamieszkiwali małżonkowi – o ile choć jedno z nich na stałe przebywa w tym okręgu.

Jeśli taka sytuacja nie miała miejsca, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania męża. W przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia takiego miejsca, kierujemy się do sądu, w którego okręgu zamieszkuje żona.

Jak złożyć pozew?

Pozew o rozwód składamy w dwóch egzemplarzach wraz z dowodami w biurze podawczym sądu. Możemy także przesłać dokumenty pocztą na adres sądu. Pamiętajmy jednak o wskazaniu odpowiedniego wydziału. Jeśli składamy pozew rozwodowy, konieczne jest złożenie odpowiednich dowodów.

Dodatkowe dokumenty

Jeśli chodzi o dodatkowe dokumenty, konieczne jest złożenie oryginalnego odpisu aktu małżeństwa, odpisu aktu urodzenia wspólnych dzieci. Rozwody przebiegają sprawniej, jeśli przygotujemy dokumenty udowadniające sytuację finansową, np. zaświadczenie o zarobkach, czy rodzinną, np. zaświadczenia ze szkoły lub przedszkola. Przydadzą się również wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić fakty wskazane w pozwie rozwodowy.

Jak uzasadnić pozew?


Chcąc uzasadnić pozew, musimy dokładnie określić, kiedy nastąpił rozkład pożycia oraz dlaczego tak się stało. Uwzględniamy wszystkie zdarzenia, które miały na to wpływ oraz na czym polegała wina małżonka, jeśli wnioskujesz o orzekanie o winie. Trzeba także napisać, jakie konsekwencje dla małżeństwa miały popełnione czyny.

Wysokość opłat

Jeśli składamy pozew rozwodowy, musimy być przygotowani na opłaty. Na konto sądu musimy wpłacić kwotę w wysokości 600 zł. W przypadku, gdy nie pozwala nam na to sytuacja finansowa, a opłacenie wpisu oraz dodatkowych kosztów sądowych pociągnęłoby za sobą uszczerbek w utrzymaniu własnym oraz rodziny, można starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd może zwolnić od kosztów całkowicie lub częściowo.

O czym jeszcze decyduje wyrok sądu?

Sąd podczas sprawy rozwodowej będzie rozstrzygać o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. Wskaże dodatkowo, w jakim stopniu małżonkowie będą ponosić koszty utrzymania i wychowania dzieci.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem każdemu z małżonków. Warto jednak wiedzieć, że może on ograniczyć władzę jednemu z małżonków jedynie do wskazanych obowiązków i uprawnień w stosunku do dzieci. Swoje wnioski odnośnie rozstrzygnięcia tych kwestii trzeba zawrzeć w pozwie.

Co ze wspólnym mieszkaniem?

Gdy małżonkowie mieszkają razem we wspólnym mieszkaniu, sąd może orzec o sposobie korzystania z niego. Możliwe jest żądanie eksmisji małżonka, o ile naganne zachowanie uniemożliwia wspólne przebywanie w mieszkaniu. Można także porozumieć się odnośnie mieszkania.

W tym przypadku sąd – podczas rozprawy rozwodowej – orzeknie o jego podziale, o ile będzie on możliwy. W przypadku, gdy jedno z małżonków wyrazi zgodę na opuszczenie mieszkania bez konieczności dostarczenia lokalu zamiennego, sąd może przyznać mieszkanie jednemu z małżonków.

Warto także pamiętać, że podczas rozwodów, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego. Rozstrzygnięcie jest możliwe, gdy sąd uzna, że nie spowoduje to opóźnienia w całym postępowaniu. Zawsze najlepszym wyborem będzie próba dogadania się pomiędzy małżonkami oraz skorzystanie z pomocy. W znacznym stopniu może to usprawnić przebieg całego postępowania. Kierujmy się dobrem dzieci i pamiętajmy, że to właśnie ich dobro będzie się szczególnie liczyć dla sądu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]