Jak napisać dobry konspekt?

Konspekt – co to jest?

Konspekt to inaczej ramowy plan wypowiedzi. Najczęściej występuje w formie kartki A4 zawierającej najważniejsze informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana bibliografia i wypunktowane zagadnienia. Konspekt pozwala oceniającemu zorientować się o czym i na jakiej podstawie będziesz mówić w swoim wystąpieniu. Konspekt jest też ogromną korzyścią dla Ciebie – dobrze sformułowany jest legalną pomocą, dzięki której będziesz wiedział o czym i w jakiej kolejności mówić.

Jak napisać konspekt?

Układ:
Wstęp – objaśnienie tematu, wypunktowanie zagadnień i tez, informacje o autorach i utworach, które będą wykorzystane.
Rozwinięcie – szersze omówienie problemów i zagadnień wskazanych we wstępie, cytaty, przykłady oraz wnioski cząstkowe
Zakończenie – podsumowanie, wnioski i ocena.

Konspekt jest szkicem. Może składać się ze skrótowych zwrotów, równoważników zdań czy też krótkich haseł, które potem należy rozwinąć w swojej wypowiedzi. Styl konspektu jest w gruncie rzeczy nieistotny. Zdania mogą być pomieszane z równoważnikami, dopuszczalne są skreślenia, podkreślenia, kolorowe ramki oraz wszelkie czytelne dla Ciebie skróty, a nawet mogą wystąpić powtórzenia.

Schemat prawidłowo przygotowanego konspektu:

Imię i nazwisko
Temat:

– Literatura podmiotu, czyli dzieła (książki, filmy, wiersze), które omawiasz w swojej pracy.
– Literatura przedmiot to książki, artykuły oraz ich fragmenty związane z tematem Twojej prezentacji.
– Ramowy plan wypowiedzi, czyli ułożone po kolei i wypunktowane rzeczy, o których chcesz mówić w swojej prezentacji.
a) Określenie problemu.
b) Kolejność prezentowanych treści.
c) Wnioski.
– Materiały pomocnicze. Tutaj warto dodać wszystko poza konspektem, czego zamierzasz użyć podczas prezentacji np. reprodukcja obrazu, kartka z cytatami, fotografie, fragment filmu lub utworu muzycznego.

Ręczny podpis.

Pamiętaj! Konspekt musi zmieścić się na jednej stronie kartki A4, a czcionka nie powinna być mniejsza niż 10pkt. Jeśli stosujesz skróty, to koniecznie sprawdź, czy są one dla Ciebie zrozumiałe.

http://www.stazmalzenski.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]