Weryfikacja klientów przez firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek to decydujący etap w procesie pożyczania. Od tego wyniku zależy czy i kiedy wnioskowana przez nas kwota pożyczki trafi na nasze konto. Jak przebiega proces weryfikacyjny przez firmy pożyczkowe i co go odróżnia od procesu weryfikacyjnego przez bank?

Proces weryfikacyjny w banku

Proces weryfikacyjny przeprowadzany przez bank w przypadku wnioskowania o kredyt lub pożyczkę może trwać długo i zakończyć się odmową. Bank szczegółowo sprawdza naszą historię kredytową i w przypadku jakichś niejasności odmawia nam udzielenia kredytu. Pierwszym dokumentem wymaganym przez bank w procesie weryfikacyjnym jest dokument potwierdzający naszą tożsamość, narodowość oraz wiek. Dowód osobisty to obowiązkowy dokument dla osób ubiegających się o przyznanie kredytu.

W przypadku cudzoziemców niezbędna będzie karta stałego pobytu i paszport. Drugim równie istotnym dokumentem będzie nasze zaświadczenie o dochodach. Przy wypełnianiu i składaniu dokumentów podajemy wysokość naszych dochodów, rodzaj umowy o pracę, oraz wpisujemy wnioskowaną kwotę i okres kredytowania. Po złożeniu wszystkich wymaganych przez bank dokumentów placówka przystępuje do ich weryfikacji. Po sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów i potwierdzeniu tożsamości osoby ubiegającej się o pożyczkę bank sprawdza zdolność kredytową kredytobiorcy. Proces ten może trochę potrwać. W czasie weryfikacji bank może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Dowód tożsamości i weryfikacja w firmie pożyczkowej

Starając, się o pożyczkę w firmie pożyczkowej możemy, zostać poproszeni o przesłanie skanu naszego dowodu osobistego. Przygotowany wcześniej dokument przyspieszy proces weryfikacyjny. Firmy pożyczkowe na bieżąco rozpatrują napływające do nich wnioski. Cały proces weryfikacyjny nie powinien przekroczyć trzech dni – przy dużej ilości wniosków czas ten może się wydłużyć. Do weryfikacji wymagany jest poprawnie wypełniony wniosek zawierający serie i nr dowodu, pesel itp. a czasami też skan dowodu.

Weryfikacja telefoniczna

Podczas wypełniania wniosku o przyznanie pożyczki udzielanej przez firmę pożyczkowej proszeni jesteśmy o podanie aktywnego numeru telefonu. Po poprawnym wypełnieniu wniosku o pożyczkę i przesłaniu formularza otrzymujemy telefon z firmy, do której został wysłany formularz. Pracownik agencji potwierdza nasze dane z dowodu osobistego i przeprowadza z nami krótką rozmowę na temat naszych dochodów i formy zatrudnienia.

Rejestr dłużników

Firmy pożyczkowe (szczególnie w przypadku nowych klientów) mogą skorzystać z BIK – biura informacji kredytowej oraz innych instytucji zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych kredytowych klientów. Takie postępowanie ma na celu ochronę firmy pożyczkowej przed problemami wynikającymi z braku zdolności kredytowej klienta i problemów ze spłatą zaciągniętych już zobowiązań.

Przelew bankowy sposobem na weryfikację

Przelew bankowy dokonany z osobistego konta wnioskodawcy pożyczki pozwala firmie pożyczkowej na potwierdzenie informacji podanych we wniosku. Po pozytywnej weryfikacji wnioskowana kwota zostanie przelana na konto, z którego został dokonany przelew. Szybkość, z jaką dojdzie, do nas przelew zależy, m. in. od banku, w którym mamy założony rachunek.

Weryfikacja i rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o pożyczkę w firmie pożyczkowej nie przekracza kilku dni i odpowiedź jest zazwyczaj pozytywna (szczególnie w przypadku niewielkich kwot). Jednak w wyjątkowych sytuacjach np. duży napływ wniosków czas oczekiwania może się znacząco wydłużyć. Podczas składania dokumentów warto więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku.

http://www.goforchange.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]