Czy podział majątku po rozwodzie zawsze jest równy?

Co do zasady, kiedy ustaje małżeństwo, wspólny majątek dzieli się po równo. Ale nie zawsze. Sprawdź, kiedy zasada równości udział w majątku po rozwodzie nie obowiązuje.

Wspólność majątkowa ustaje w momencie, kiedy sąd orzeknie rozwód. Prawo w Polsce zakłada, że wszystko co małżonkowie nabyli w czasie trwania małżeństwa wlicza się do wspólnego majątku. Wyjątkiem jest majątek osobisty, ale o tym później. Wobec tego, kiedy następuje prawomocny rozwód, powstaje pytanie, jak podzielić się tym wspólnym majątkiem. Co do zasady podział majątku po rozwodzie następuje po równo. Zasada ta jednak nie obowiązuje w kilku przypadkach. Niżej wyjaśniamy, czym jest majątek wspólny, jak się go dzieli oraz kiedy możemy tego dokonać.

Majątek wspólny i osobisty

Majątek wspólny to wszystkie nieruchomości (domy, mieszkania), niektóre ruchomości, oszczędności oraz dochody uzyskane przez małżonków w czasie trwanie małżeństwa. Wliczają się w to także aktywa zakupione za pieniądze uzyskane tylko przez jednego z byłych małżonków, a nawet za pieniądze podarowane przez rodziców jednego z nich. Wyjątkiem od tej reguły jest majątek przepisany na syna lub córkę pozostającą w związku małżeńskim z zachowaniem zapisu, że rodzice przepisują daną nieruchomość czy pieniądze na wyłączną własność ich dziecka.

Z kolei majątek osobisty to wszystkie spadki i darowizny, majątek nabyty za pieniądze stanowiące własność odrębną, odszkodowania i nagrody, prawa autorskie i prawa pokrewne, przedmioty osobiste np. odzież, biżuteria, przedmioty związane z uprawianym hobby, a także prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej czyli np. wkład majątkowy do spółki. Majątek osobisty nie podlega podziałowi po rozwodzie.

Jak dzieli się majątek po rozwodzie

Wspomnieliśmy już, że podział wspólnego majątku w momencie ustania małżeństwa dzieli się po równo. Sąd może ustalić jednak inny stosunek (np. 70 do 30%), jeśli jeden z byłych małżonków złoży odpowiedni wniosek i go przekonująco uzasadni. Na przykład, jeśli żona uważa, że były mąż sprzeniewierzył wspólny majątek lub go roztrwonił może domagać się odszkodowania oraz odpowiedniego podziału nakładów i wydatków poniesionych w czasie trwania małżeństwa. Dotyczy to także długów zaciągniętych przez jednego z małżonków np. bez wiedzy drugiego.

Kiedy zrobić podział majątku?

Tutaj mamy dużą elastyczność. Podział majątku można zrobić przed rozwodem (w formie intercyzy spisanej u notariusza), podczas sprawy o rozwód, w trakcie trwania postepowania rozwodowego oraz po rozwodzie. Nie zawsze trzeba to robić na drodze sądowej – równie dobrze można podzielić wspólny majątek na mocy ugody. Aby tego dokonać należy ustalić wielkość wkładu każdego z małżonków w majątek wspólny, wymienić co się na niego składa, ustalić co będzie majątkiem wspólnym, a co osobistym oraz określić wysokość ewentualnych dopłat w celu wyrównania udziałów, a także terminy ich wykonalności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]