Clil - czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe

Coraz bardziej powszechną ideą w polskich szkołach jest prowadzenie dwujęzycznej edukacji. Trend ten rozwija się, a efekty stają się wyraźnie widoczne już w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Placówki Academy International, dwujęzyczne żłobki, dwujęzyczne przedszkola oraz dwujęzyczna szkoła były jednymi z pierwszych w Polsce, gdzie wprowadzono dwujęzyczną edukację. Jako  metodę nauczania dzieci języka angielskiego, wprowadzono w nich Content and Language Integrated Learning (CLIL) – czyli nauczanie zintegrowane.

Czym jest CLIL?

CLIL to zintegrowane kształcenie przedmiotowe. Polega na prowadzeniu wszystkich zajęć w języku obcym, co pozwala dziecku przyswajać wiedzę na różnorodne sposoby i integrować się z drugim językiem. Zajęcia prowadzone są w języku obcym przez cały dzień w wybranych dniach tygodnia. Zakres słownictwa, gramatyka czy treści przekazywane dzieciom podczas zajęć, zależą od wielu czynników, jakimi są m.in. liczebność grupy czy liczba godzin przeznaczonych na zajęcia w języku obcym. Warto więc podczas zapisów do żłobka czy przedszkola zwracać uwagę na rodzaj kształcenia przedmiotowego.

Różnice pomiędzy nauczaniem zintegrowanym a lekcjami języka angielskiego

Lekcje języka angielskiego nie przynoszą efektów tak spektakularnych, jak nauczanie zintegrowane. Zwykle trwają one nie dłużej, niż godzinę i nie są prowadzone codziennie. Jednak nawet, jeżeli prowadzone są często, z reguły nie obejmują tak szerokiego zakresu.

CLIL zakłada nauczanie w siedmiu obszarach edukacji: językowa, przyrodnicza, społeczna, matematyczna, plastyczno-techniczna, muzyczna i zdrowotna.

Podczas zajęć nauczyciele starają się stwarzać dzieciom warunki do tego, aby nauczyły się dostrzegać i rozwiązywać problemy, rozumieć co i po co robią, pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie, oceniać siebie i innych, korzystać i wyszukiwać źródła wiedzy i informacji. Cała komunikacja prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim.

Jedynymi  z pierwszych w Polsce, gdzie wprowadzono dwujęzyczną edukację, były placówki Academy International, dwujęzyczne żłobki, dwujęzyczne przedszkola oraz dwujęzyczna szkoła. Jako  metodę nauczania dzieci języka angielskiego, wprowadzono w nich właśnie CLIL. Co ważne, metodę tę stosuje się już od najmłodszych grup żłobkowych. Pozwala to oswajać się dzieciom z  językiem angielskim od samego początku.

W edukacji dziecka najważniejsze jest rozbudzanie jego ciekawości we wszystkich obszarach i pozwalanie mu na zdobywanie nowych doświadczeń.

Źródło: Academy International – prywatne przedszkole

[Głosów:2    Średnia:5/5]