Dom

Co wpływa na jakość naszego życia?

Co wpływa na jakość naszego życia?
Na jakość życia każdego człowieka wpływa to jak radzi on sobie z poszczególnymi sferami swojej egzystencji. Takimi najważniejszymi obszarami życia są: sfera zawodowa, społeczna, finansowa, intelektualna i sfera fizyczna. Pełne zadowolenie ze sfery zawodowej będziemy mieć wtedy, gdy wykonujemy pracę którą lubimy oraz panują w niej dobre stosunki społeczne. Kolejna sfera, która przyczynia się...